Мемлекеттік мекемесі «Қазақстан Республикасы Сыртқы барлау қызметі «Сырбар».
ҚР СБҚ-нің тіркелген кеңсе: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8, әкімшілік ғимараты «Министрліктер үйі».