Барлаушы Мұрат Сыздықов та 1968 жылы Мәскеудегі МҚК Жоғары барлау курсына (бүгіндегі Ресей Федерациясы Сыртқы барлау академиясы) жіберіледі. Осы оқуды бітіргеннен кейін оның адам айтса сенгісіз асқан жауапты да таңғажайып қызыққа толы тарихи жолы басталды. Жол басы Оның әкесі белгілі журналист болған еді. 1904 жылы Алматы қаласында ту¬ып, 1989 жылы сол шаһарда қайтыс болған. Журналист деген аса қастерлі ма¬мандыққа адал қызмет ету мен осы бір ізгілікті атқа лайықты болу жолында о кісі көптеген баспалдақтан өтті.

Оның біріншісі – сүю, екіншісі – саналылық, үшіншісі – сабыр, төртіншісі – сенім. «Еркек – діңгек, әйел – гүл. Діңгек – ұстын деген сөз. Әйел – құнарлы топырақ, онда адамзат дәні өсіп, жетіледі. Біз сол дәннің жемісіміз. Әйелсіз адамзат «жемісі» ешқашан да болмайды», деген екен Бауыржан Момышұлы атамыз.

Алматы қаласындағы «Қазақстан Республикасының ҰҚК сыртқы барлау ардагерлері» қоғамдық бірлестігінің төрағасы, генерал-майор Болат Мешінбаев бүгінде – 75 жаста. Болат Мешінбаев 1943 жылы Алматы облысының Талғар ауданында дүниеге келген. Орта мектепті бітірген соң, Алматы қаласындағы Киров атындағы машина жасау зауытында токарь болып жұмыс істеді. 1962-1965 жылдары КСРО Қарулы күштері Бас штабының Бас барлау басқармасында әскери борышын өтеді. Әскерден келгеннен кейін Қазақ политехникалық институтының тау-кен факультетіне оқуға түсіп, оны 1970 жылы бітіреді. «Қарағандыкөмір» комбинатындағы шахталардың бірінде тау-кен жұмыстарының шебері болып жүрген жерінен, 1971 жылы қауіпсіздік органдарына қызметке шақырылды. Болат Нәсіпұлының Мемлекеттік қауіп¬сіздік комитетіндегі қызметтік мансабы осы кезден басталды. Қараған¬ды облыстық МҚК басқармасының Сарань қалалық бөлімінде жедел уәкіл қыз¬метінде жүргенде жұмысында нәти¬же¬лі жетістіктерге жетіп, өзін алғыр, жауапты қызметкер ретінде көрсетті.

Подполковник внешней разведки Николай Петрович Задубровский отметил солиднейший юбилей – 95-летие Казахстанский разведчик служил в годы холодной войны в самой горячей точке – в Восточном Берлине. На его счету бесчисленное количество раскрытых операций иностранных разведок, лично с его участием разоблачено 19 агентов западных спецслужб.

    Мы, ветераны внешней разведки Казахстана,  поддерживаем инициативу проведения досрочных выборов Президента Республики Казахстан!  
    В условиях усиливающегося мирового финансово-экономического кризиса и осложнения международной обстановки проведение выборов является требованием времени.
    Такое решение будет своевременным и логичным шагом в условиях нарастающих угроз международного терроризма и религиозного экстремизма, которые усугубляются крайне неблагоприятным развитием ситуации на Ближнем Востоке, в Северной Африке и афгано-пакистанской зоне.
    Это требует консолидации всего общества, принятия  упреждающих мер по обеспечению национальной безопасности, повышения внимания к внешним вызовам и рискам.  
    Внеочередные президентские выборы придадут новый дополнительный импульс развитию страны и позволят эффективно осуществить программу «Нұрлы жол – путь в будущее», продолжить реализацию долгосрочных приоритетов развития страны, обозначенных в Стратегии «Казахстан - 2050» и идеи «Мәңгілік ел».
    Ветераны внешней разведки Казахстана всегда выступали и выступают в поддержку инициатив, направленных на поступательное и устойчивое развитие нашей Родины. Уверены в том, что предложение о проведении досрочных выборов Президента Республики Казахстан найдет поддержку у соотечественников! 

    Ветеран внешней разведки Казахстана, член общественного объединения «Совет генералов», генерал-майор в отставке Марденов Ж.Б.